SAMBA a GDPR

Samba bude k 25.5.2018 plně v souladu s příslušnými právními předpisy týkající se ochrany osobních údajů. Především se jedná o Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27.4.2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů. Dále jen GDPR

Samba je zpracovatel osobních údajů

Z pohledu GDPR budeme vystupovat jako zpracovatel osobních údajů, který jménem našich zákazníků (správci osobních údajů) zpracovává některé, pro nás relevantní, osobní údaje jejich zákazníků (subjektů údajů). Osobní údaje zpracováváme za účelem zjednodušení a zkvalitnění nákupu zákazníka na vašem e-shopu. Osobní údaje budou využity výhradně v e-mailingu Samby a při zákaznické segmentaci. Nejsou využívány při personalizaci e-shopu.

Ke zpracování osobních údajů musíme od vás (provozovatelů e-shopu) získat patřičný souhlas. Nebudeme uzavírat speciální zpracovatelskou smlouvu, ale upravíme naše obchodní podmínky poskytování služby Samba.ai. Formální akceptace těchto nových obchodních podmínek bude mandatorní pro další poskytování Samba.ai. Změnu obchodních podmínek ohlásíme v našem e-mailovém zpravodaji v druhé polovině dubna.

Odkaz na nové obchodní podmínky, které jsou v souladu s požadavky GDPR:


Jak GDPR ovlivní jednotlivé služby Samby

E-mailing

Schopnost přizpůsobit obsah zprávy preferencím každého konkrétního zákazníka, reakce na nákupní chování a analytika zákaznického chování tvoří jednu ze 3 základních částí Samby. Samba, tak jako doteď, bude i nadále oslovovat pouze ty zákazníky, kteří vám poskytli dobrovolný souhlas se zpracováním osobních údajů. Tento dobrovolný souhlas je zpravidla zákazníkem vyjádřen zaškrtnutím příslušného tlačítka při objednávce a nebo vyplněním (a zaškrtnutím) tlačítka v rámci popup okna.
Tedy i nadále budeme poskytovat v plném rozsahu naše služby na vaše, takto příhlášené, zákazníky.

Personalizace e-shopu

Personalizace webu (e-shopu) byla nejvíce ovlivněna GDPR. Prošla podstatnou změnou, abychom dokázali i nadále zajistit tyto služby bez potřeby souhlasu s profilováním vašich návštěvníků.

Personalizace je nyní založena pouze na analýze anonymních cookies, které nejsou považovány za osobní údaje. Cookies již nekombinujeme s dalšími síťovými identifikátory, které by umožnily jednoznačnou identifikaci zákazníka. V současnosti připravujeme i Sambu na očekávanou legislativu e-privacy, která bude detailně řešit kategorizaci cookies. Zavádíme omezenou platnost cookies tak, aby zákazník nemohl být v čase detailně profilován a upravujeme výpočetní algoritmy personalizace tak, aby využívaly "inteligenci skupiny" a nebyly cílené přesně na jednu konkrétní cookie.

Detailní segmentace a A.I. segmentace

Třetí nosná část funkcionality Samby, kde si můžete snadno modelovat ochodní scénáře a zkoušet různé formy komunikace se svými zákazníky. Zde došlo k určitým změnám a omezením. Tou největší změnou je, že v Sambě (narozdíl od YOTTLY) nepracujeme s daty zákazníků, kteří se z newsletteru odhlásili. Aktuálně dokončujeme funckionalitu výmazu osobních údajů v případě, kdy se zákazník zruší svůj souhlas se zpracováním osobních údajů. Tato funkcionalita bude plně dokončena počátkem května.

Sběr e-mailových kontaktů

V Sambě je realizován především za pomoci vyskakovacích popup oken. Tyto okna rozšíříme o zaškrtnutí souhlasu se zpracováním osobních údajů.

Jak Samba zajistí realizaci práv vašich zákazníků (subjektů údajů)

Právo na informaci o zpracování osobních údajů

Zde to jsou primárně vaše aktualizované obchodní podmínky. V rámci nichž je nutné uvést i systémy pro automatizaci online marketingu (jako je Samba) a vyjmenovat, které přesně osobní údaje budou těmito systémy zpracovávány. Samba pracuje s následujícími osobními údaji:

  • jméno
  • e-mail, telefon
  • nákupní historie

Tyto osobní údaje následně Samba rozšíří o výstupy své datové analytiky:

  • pohlaví zákazníka
  • osobní údaje dětí zákazníka ( počet, věk a pohlaví)
  • socioekonomické osobní údaje - odhad bonity zákazníka, predikce objednávek v následujícím roce

Právo být zapomenut, právo výmazu

V případě, že zákazník zruší svůj souhlas se zpracováním osobních údajů dojde k výmazu veškerých zákaznických dat ze Samby tak, aby nemohlo být pochyb o jejich dalším uchovávání.
Přání zákazníka o zapomenutí bude primárně vycházet z aktivity zákazníka v rámci newsletteru - tj. kliknutí na link odhlašujícího zákazníka z newletteru. Sekundárně, po aktivní žádosti zákazníka, přímo v Samba databázi a to do 72 hodin od přijetí této žádosti. Aktivní žádost zákazníka budete jako správci zasílat na naší podporu, kdy vám do 72 hodin potvrdíme výmaz veškerých dat zákazníka.

Právo na přístup k osobním údajům, právo na úpravu osobních údajů

Na základě aktivní žádosti zákazníka o přehled osobních údajů, které o zákazníkovi evidujeme, vám poskytneme úplný seznam všech osobních údajů, které Samba o zákazníkovi zpracovává. Takové žádosti nám posílejte na adresu naší podpory a do 72 hodin vám data o zákazníkovi zašleme.

David Vyskocil

Přečtěte si VÍCE od autora.

Napište váš názor