GDPR - nové obchodní podmínky

V souladu s čl. 2.7 Všeobecných smluvních podmínek - aplikace Samba.ai Vám tímto oznamujeme jejich aktualizaci, která nabude účinnosti dne 25.5.2018. Aktualizované obchodní podmínky jsou k dispozici na následujícím odkazu.

Obchodní podmínky (GDPR)