Jak přesunout databázi z Mailchimpu do Samby?

V tomto návodu se podíváme, jak přenést e-mailovou databázi z Mailchimpu do Samby. Celý článek je rozdělen na 4 základní části:

  1. Export zákaznické databáze z Mailchimpu
  2. Úprava souboru se zákaznickou databází pro Sambu
  3. Import souboru do Samby
  4. Segmentace importovaných zákazníků

1. Export zákaznické databáze z Mailchimpu

V administraci Mailchimpu otevřete záložku "Lists". Zvolte seznam, ve kterém máte nahranou celou Vaši zákaznickou databázi.

Screenshot_33-3
Klikněte na tlačítko "Export list". Mailchimp Vám začne připravovat soubor, který už stačí jen stáhnout.
Jakmile se v seznamu změní ikona u daného exportu ze žlutých hodin hodiny-zlute-1 na zelené znamínko zaškrtnutí hodiny-zelene-1, můžete na řádku daného listu kliknout na tlačítko "Export As CSV".

2. Úprava souboru

Soubor, který se Vám stáhne je třeba ještě upravit. Samba totiž nedovoluje importování e-mailových adres společně s daty zákazníka. Ty následně získáváme například z historie objednávek.
Stažený soubor je ve formátu .zip. Proto je třeba jej "rozbalit". Klikněte na soubor pravým tlačítkem a zvolte možnost "Extrahovat vše".
Screenshot_34-1
Textový soubor, který se zpřístupní extrahováním, importujte do Excelu, nebo do Google tabulek, kde budou probíhat veškeré úravy dokumentu.
V Dokumentu vymažte všechny sloupce krom prvního a první řádek. Finální dokument tedy bude vypadat nějak takto:
Screenshot_1
Takto upravenou tabulku uložte jako CSV soubor.

3. Import souboru do Samby

V aplikaci Samby běžte do Nastavení - Databáze. Za akci zvolte "přidat zákazníky do rozesílky", nahrajtete CSV soubor, který jste právě vytvořili a potvrďte kliknutím na tlačítko "Uložit".
Screenshot_2-2
Tím jste hotovi. Samba automaticky kontroluje duplicitu adres. Nemusíte se tedy obávat, že byste kvůli duplicitním adresám překročili limit Vašeho plánu.

4. Segmentace importovaných zákazníků

Pokud byste chtěli vytvořit kampaň cílenou jen na importované zákazníky, můžete tak učinit pomocí newsletteru typu "Precizní segmentace". Stejným způsobem zkontrolujete, zda-li se e-mailové adresy naimportovaly správně.

Nabízí se 2 způsoby:

1. Způsob
Samba automaticky bere jako datum registrace den importu. Tím pádem je zákazníky možno rozlišit právě díky tomuto parametru.
Ve výběru audience zvolíte za filtr Datum registrace - rovno - datum importu adres. Kliknutím na "Přepočítat audienci" se kampaň zacílí na zákazníky, které jste importovali daný den.
datum-registrcae-1

2. Způsob
Samba k importovaným adresám přidává do ID zákazníka slovo "imported". Pokud tedy za filtr zvolíte ID - substring - imported, vysegmentují se Vám všichni importovaní zákazníci - tedy za celou dobu používání Samby. Pokud chcete vysegmentovat zákazníky, které jste importovali daný den, doporučujeme použít první způsob.
imported-1

A tím jsme hotovi! Nyní můžete kampaně vytvořené v Sambě cílit i na zákazníky, které jste měli nahrané v Mailchimpu. GRATULUJEME!

Václav Kubálek

Přečtěte si VÍCE od autora.

Napište váš názor