A.I. warm up

Samba využívá pokročilé algoritmy pro odhad nákupních preferencí vašich zákazníků a tyto algoritmy vycházejí z dat o jejich chování. Například se učí, jaké produkty lidé srovnávají, které zboží se obvykle přikupuje jako doplněk, jak odhadnout bonitu, věk, jestli má zákazník děti a podobně. Celkově Samba sleduje více jak 420 různých nákupních signálů, ze kterých následně vychází.

Této fázi, kdy se algoritmy učí, se říká trénování a může chvilku trvat, než Samba sesbírá dostatek dat pro své analýzy. V době, kdy Samba teprve poznává vaše zákazníky, nebudou výsledky automatických kampaní na maximální možné úrovni, a aby se zrychlil proces trénování algoritmů Samby, připravili jsme speciální kampaně - A.I. warmup.

Jedná se o jednorázové, plošné kampaně, které se posílají bez ohledu na nákupní chování a jejich hlavním cílem není maximální výkon vašeho e-shopu, ale rychlejší poznání co možná největšího počtu zákazníků, natrénování Samby a zpřesnění budoucí automatizace.

A.I. warmup kampaně nejsou povinné, záleží jen na vás, zda je spustíte. Samba se časem sama naučí vzorce chování vašich zákazníků, ale s A.I. Warm up to bude mnohem rychlejší.

Co posílat v plošných kampaních? Vhodným obsahem jsou spíše propagace kategorií, značek, uvítání zákazníků do e-mailu, a tak podobně. Newslettery skládající se čistě jen z produktů vhodné nejsou, protože pro zákazníky nebudou relevantní a ti se mohou odhlašovat z vašich mailing listů.